İletişim

Workinton Esentepe (Astoria), Esentepe, Büyükdere Cad. No: 127, Astoria AVM -2. Kat, Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul

Sağlık Yönetimi Atama Sorunu: Sağlık Yönetimi Lisans Mezunlarına Neden Kadro Açılmalı ?

Sağlık yönetimi atama sorunu sağlık yönetimi mezunlarının en büyük sorunu. İlk olarak Sağlık yönetimi ataması varmı sorusunu cevaplayalım. Sağlık yönetimi ataması maalesef çok kısıtlı durumda ve sağlık bakanlığı sağlık yönetimi atamaları doğrudan sağlık yönetimi mezunlarının ilgi alanlarına hitap etmiyor.

Tüm sağlık bölümlerinin oldukça çekici olan bir özelliği vardır: Devlet istihdamı. Yani kişiler bir sağlık bölümünden mezun olduklarında kolayca kamu kadrolarında çalışmaya başlayabilirler. Tıp ve hemşirelik en başta gelen bölümler. Ayrıca bir anestezi, radyoloji teknikeri veya laborant da kamuda kendisine rahatlıkla yer bulabilir. Bazı bölümlerin ise kadroları olmakla artan mezun sayısı ile alım sayıları gün geçtikçe düşüyor veya zorlaşıyor; fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı gibi meslekler için geçerli olan durum bu. Birde, kamu da karşılığı olmayan bir sağlık bölümü var; o da sağlık yönetimi. Sağlık yönetimi atama kadrosu devlete olmayan bir bölüm. Tabii ki sağlık yönetimi mezunları kamuda çalışabiliyorlar ancak diğer mesleklerde olduğu gibi bu departmana sağlık yönetimi mezunları başvurmalıdır diye bir ölçüt yok. Halbuki olmalı ve sağlık yönetimi mezunları ülkenin sağlık sisteminin daha da iyileşmesine katkıda bulunmalıdır.

Eğer karar vericilerin akıllarında biz bu arkadaşları kamu hastanelerinin hangi departmanlarında istihdam edebiliriz gibi bir soru varsa, kendilerine yardımcı olabilecek bir rehber hazırladık;

Sağlık Yönetimi Atama Yapılabilecek Hastane Departmanları

1. Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi son 5 yılda sadece özel hastane patronlarının değil, ülkenin başkanından taksi şoförüne kadar herkesin dilinde olan bir konudur. Sağlık bakanlığının son yıllarda yapmış olduğu atılıma rağmen ülkemize gelen hastaların çok büyük bir kısmı özel hastanelerde tedavi almaktadır. Kamu hastanelerinde sağlık turizmi ofisleri kurulmaya başlanmıştır. Ancak sağlık turizmi alanında uzman olmayan kişiler bile bu işin ofiste beklemekle yürümeyeceğini bilir. Pazar araştırmaları yapmak, ülkeleri ziyaret etmek, network edinmek ve sahada olmak hastayı getirecek çalışmalar olacaktır. Sağlık turizminin potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda bakanlığın bu konuda rahatlıkla 500-600 kişilik bir kadro açması mümkündür. Bu departman da sağlık hizmetlerinde pazarlama, hasta iletişimi, araştırma yöntemleri gibi dersler almış yabancı dil bilgisini kanıtlayabilen sağlık yönetimi mezunları rahatlıkla görevlendirilebilir.

2. Hasta İletişimi ve Hasta Hizmetleri

Kamu hastanelerinin en büyük sorunu ne dediğimizde muhtemelen ilk akla gelen konulardan biri, hasta ile olan iletişimdir. Günde 3bin 4bin hasta bakan bir hastanede tek bir hasta iletişimi uzmanı bulunması kabul edilemezdir. İletişim deyince sorunun en çok yaşandığı yerde muhtemelen kayıt kabul alanlarıdır. Burada çalışan personelin kılık kıyafeti, hastayla konuşma üslubu ne kadar düzgün, hep birer soru işaretidir ve bu noktada güçlü bir denetçide yoktur. Kamu hastanelerine kurulması gereken ilk kapsamlı departman hasta hizmetleri olmalıdır. Sağlık yönetimi atama işlemi bu departman için rahatlıkla yapılabilir. Almış oldukları eğitimle bu alanda çalışmak ve yönetmek için biçilmiş kaftandırlar.

3. Finans

Bilindiği gibi kamu, özel, üniversite fark etmeksizin, SGK ile anlaşmalı olan tüm hastaneler, SGK kapsamında hastaya uyguladığı tüm işlemleri sosyal güvenlik kurumuna fatura eder Burada kimi zaman atlanılan ve özel hastanelerin üzerine sıkı sıkıya çalıştığı konu hiçbir girdiyi atlamadan tüm işlemleri fatura etmektir. Çünkü SGK yapılan işlemlere göre geri ödeme yapar. Özel hastaneler bu konuya bu kadar kafa yorar ve onlarca kişi istihdam ederken devlet hastanelerinin de bu konuda uzman personel bulundurması elzemdir. Şüphesiz ki, dört yıl boyunca sağlık finansmanı ve tıbbi terminoloji üzerine dersler olan mezunlar hastanelere yüksek katma değer sağlayacaktır.

4. Satın Alma

Bilindiği gibi sağlık hizmetleri yoğun girdiyle sunulur. Yani, sarf malzemeler, sağlık teknolojileri ve bunların devamlı yapılan bakımları gibi tıbbi satın almalar gerekir ve bunlar süreklidir. Ayrıca, temizlik, yemek, bina bakımı gibi genel giderler vardır ve bunlar içinde satın alma yapılması gerekir. Sağlık yönetimi öğrencileri finans, muhasebe, genel satın alma gibi derslerin yanında doğrudan sağlık hizmetlerinde satın alma dersi alırlar. Bu yüzdende bir devlet hastanesine yeni mezun bir uzman yardımcısı atanacaksa bunun bir maliye mezunu değil sağlık yönetimi mezunu olması en mantıklısıdır.

5. İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları departmanlarının çeşitli alt birimleri vardır; özlük işleri, organizasyonel gelişim, işe alım gibi. Kamu hastanelerinin sürekli olarak sözleşmeli personel aldığı bilinmektedir, peki bu kişilerin işe alım süreçleriyle kim ilgileniyor? Kim mülakat yapıyor ve referanslarını araştırıyor? Ayrıca hastane çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimleriyle kim ilgileniyor, kim performans değerlendirmesi yapıyor? Tüm bunları yine eğitimleri boyunca insan kaynakları ve sağlık hizmetlerinde insan kaynakları dersleri almış olan sağlık yönetimi mezunları rahatlıkla yapabilirler.


administrator

Sağlık Yönetimi Merkezi Ekibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir