Sağlık Sözlüğü

Sağlık Yönetimi Mezunları İçin 10 Kariyer Yolu

Sağlık Yönetimi Mezunları İçin 10 Kariyer Yolu 71 üniversite de tam 4.903 sağlık yönetimi kontenjanı var. Bölümün kadro atamasının da

Gizli Tehlike: Sağlık Sektöründe Bilgi Asimetrisi

Bilgi asimetrisi, hizmeti alan ve sunan arasındaki bilgi farklılığıdır. Tüketicilerin parasını ödedikleri ve en az bilgiye sahip oldukları ürün de şüphesiz sağlık hizmetleridir.

Sağlık Tanımını Yeniden Düşünmek

Sağlık kendi kültürümüz açısından bakıldığında çok farklı anlamlara gelebilir. Bugün sağlık literatüründe Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımı kullanılmaktadır. Bu tanım, sağlığı fiziksel iyiliğin ötesinde sosyal ve ruhsal olarakta iyi olma hali olarak, özetler. Sağlığı hasta olmamanın ötesinde