İletişim

Workinton Esentepe (Astoria), Esentepe, Büyükdere Cad. No: 127, Astoria AVM -2. Kat, Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul

Kağıdı Ortadan Kaldıran Uygulama: e-Rapor

Her geçen gün teknoloji gelişerek hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir. Yakın tarih olarak 10 yıl öncesini düşünecek olursak bile birçok şeyin değiştiğini söyleyebiliyoruz. Önceleri cep telefonları ile sadece basit arama işlemleri yapabiliyorken şimdi ise içine dünyayı sığdırabiliyoruz. Fiziksel olarak yapmamız gereken birçok işlemi basit tabirle tek tuş ile gerçekleştirebilir hale geldik. Sağlık hizmet sunumları da bu yönde hızla gelişme gösterdi elbet. Sağlığınızla ile tüm bilgiler cep telefonumuzla ulaşır hale geldik.

Başka bir açıdan bakacak olursak ıslak imzalı alınması gereken dokümanlar için hala efor harcıyorduk. Islak imzalı formları ulaşımın hala fiziksel olması ve resmi belgeler için kuruma müracaat edilme zorunluluğu teknoloji çağına uygun görülmedi elbette. Bu ihtiyacımıza karşı geliştirilen e-Rapor sistemi resmi belgelere ulaşımı kolaylaştırdı. Ülke genelindeki yetkili sağlık kuruluşlarında verilen tüm sağlık raporları süreçlerini elektronik ortama taşıdı ve bu süreçlerde üretilen tüm raporların e-imzalı olarak verilmesini sağladı. Bu sistem sağlık kuruluşlarında oluşan farklı raporların istenilen anda kendinize ait e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılmasını mümkün kılıyor.

Buradaki temel amaç vatandaşların kurumlar arasında dolaşmasına gerek kalmadan tek noktadan işlemlerini tamamlayabilmesi ve tüm verilerin elektronik ortamda, standart, güvenilir ve hızlı ulaşılmasına olanak sağlayarak e-imzalı şekilde tutulmasıdır. Bu sayede, sunulan sağlık hizmet kalitesi artacak, vatandaş ve hekim memnuniyeti sağlanacak, bunların yanı sıra kırtasiye maliyetleri, zaman kaybı ve iş gücü kaybında da büyük oranda düşüş yaşanacaktır.

Mart 2019 tarihi itibari ile tüm Türkiye’de kullanıma başlanan e-Rapor sistemi, içerisinde e-Doğum, e-Yoklama, e-Sürücü, e-Engelli, e-Sporcu ve e-ASAL gibi raporları barındırıyor.

e-Doğum

e-Doğum raporu içerisinde doğuma ilişkin bilgiler ve doğum raporu elektronik imzalı şekilde üretilebiliyor. Bebeğin doğumundan taburcu edilene kadar yapılan aşı/tarama gibi tüm bilgileri sisteme kaydediliyor ve istatistikte kullanılabilir veri haline getirilebiliyor. e-İmza süreci tamamlandıktan sonra yeni doğan bilgileri e-hizmetler kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne elektronik ortamda paylaşımı gerçekleşiyor. Aile talep ederse hastaneden çıkışı yapılmadan önce bebeğin kimlik bilgilerini hastanede görevli kişiye bildiriliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gitmeden kimlik talebinde bulunabiliyor. Ayrıca herhangi bir ek işleme gerek kalmadan kimlik kartı otomatik basılabiliyor ve adrese posta yoluyla edilebiliyor.

e-Engelli

e-Engelli raporu engelli bireylerin vergi indirimi ve muafiyeti, indirimli/ücretsiz ulaşım olanakları, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri gibi imkanlardan faydalanabilmek adına sıkça başvurdukları bir rapor şeklidir. Ülke genelinde engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları içerisinde yapılan tüm süreçler elektronik ortamda yapılabiliyor. Bu süreçlerin elektronik ortama taşınması hem hekimler hem de vatandaşlar için zaman kaybını büyük oranda etkiliyor. e-Engelli bileşeni sayesinde sağlık raporu süresi dolmayan kişiler yeniden rapor almak için başvuru yapmıyor, mükerrer order düzenlemesi sayesinden ise devletin kaynaklarından tasarruf sağlanıyor. Vatandaşlar yeni bir rapor için yaşadığı şehirdeki yetkili hastaneye yönlendiriliyor ve bu sayede hastanelerde yaşanacak yoğunluğun önüne geçilebiliyor.

Engelli raporu verilirken gerekli olan uzun ve ayrıntılı hesaplama gerektiren poliklinik işlemleri de e-Rapor uygulama ekranı üzerindeki kolay ve hızlı tamamlanabilmesi sayesinde hata oranı da en aza indiriliyor. Kurumlar arası entegrasyon sayesinden fiziksel olarak rapor teslimi de ortadan kalkıyor. Kurumlar arasında tüm bu bilgiler kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde güvenli bir şekilde paylaşılıyor. Tüm kurul üyeleri tarafından elektronik imzalı şekilde kayıt altına alınan bilgiler mevzuat çerçevesinde elektronik ortamda Aile Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi hukuken yetkili kılınmış kurumlarla elektronik ortamda paylaşılıyor.

Bunların yanında lisanslı ve profesyonel sporcular için antrenörlük hakemlik için başvurulan sağlık raporları da yine elektronik ortamdan alınabiliyor ve gençlik ve spor bakanlığı ile paylaşılabiliyor.

e-ASAL

e-ASAL bileşeni sayesinde, askerlik yükümlüsü olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yoklama başvurusu ve formunu doldurduktan sonra askerliğe elverişlilik raporu için kendi bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebiliyor. Aile hekimi tarafından yapılan muayene sonucu elektronik imzalı olarak askerliğe uygunluk raporu ya da hastaneye sevk raporu üretilebiliyor. Üretilen rapor elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı ile paylaşılıyor. Bu sayede askerlik yükümlüleri askerlik şubesine gitmeden hem başvurularını yapabiliyor hem de aile hekimliğindeki rapor işlemlerini tamamlayabiliyor.

e-Sürücü, e-Sporcu

e-Sürücü, e-Sporcu gibi diğer raporlar da aynı şekilde bireylerin fiziksel olarak müracaatını önleyerek e-Devlet üzerinden hızlı ulaşımı sağlıyor. Bununla birlikte hastanelerde yığılmanın önüne geçiliyor ve bekleme süreleri kısalıyor. Rapor ekranları sayesinde bireylerin standart ve eşit değerlendirilmesine olanak sağlanıyor. Mükerrerliğin önüne geçilmesi ile kâğıt ve zaman israfı önleniyor.


contributor

HIMSS Analitik Uzmanı ve Denetçisi / Medipol Üniversitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir