İngilizce Tıbbi Terimler

İngilizce Tıbbi Terimler

Günlük hayatımızda tıbbı terimlerin İngilizce halleriyle oldukça yoğun olarak karşılaşıyor ya da bu terimleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Sağlıkla ilgili İngilizce kelimeler kimi zaman ise bizi zor durumda bırakabiliyor. Bizde mini bir İngilizce tıbbi terimler sözlüğü oluşturmaya karar verdik. Ancak listeyi sadece tıbbi terimler ile sınırlamadık. Bunun yanı sıra, sağlık hakkında konuşurken yoğun olarak kullanılan kelimeleride derledik. İşte, faydalı olabilecek İngilizce tıbbi terimler ve Türkçe karşılıkları;

A-E

Ache, Pain, Agony : Acı

Acial : Yüzle İlgili

Acquired : Doğuştan Olmayan, Sonradan Elde Edilmiş

Across : Çapraz, Diğer Tarafa

Adequate : Yeterli

Admission To Hospital : Hastaneye Kabul

Afflict : Hastalığa Yakalanmak

Age-Linked : Yaşa Bağlı

Aging : Yaşlanma

Anemia : Kansızlık

Ankle : Ayak Bileği

Anorexia : Anoreksi, Yememe Hastalığı

Anorexia : İştahsızlık

Anxiety : Endişe, Kaygı

Apnoea : Apne (Uyku Vs. Esnasında)Nefes Alma

Appearance : Görünüm, Görünüş

Arm : Kol

Arteriosclerosis : Damar Sertleşmesi

Artery : Atardamar

As A Consequence : Sonuç Olarak

As A Result : Sonuç Olarak

Asthma :  Astım

At Least : Hiç Olmazsa, En Azından

At The Onset Of : -Nın Başlangıcında

Avert : Kaçınmak

Be Taken İll : Hastalık Kapmak, Hastalığa Yakalanmak

Beat : Kalbin Atması

Belly : Karın, Abdomen

Bladder : İdrar Torbası, Mesane

Bleed To Death : Kanamadan Ölmek

Blood Count :Kan Sayımı

Blood Group : Kan Grubu

Blood : Kan

Blood Test : Kan Testi

Blood Transfusion : Kan Nakli

Blood Vessel : Kan Damarı

Body : Vücut

Bone Morrow :  Kemik İliği

Bowel : Kalın Bağırsak

Brain : Beyin

Brain İmaging : Beyin Görüntüleme

Breakdown : Sinir Bozukluğu, Ruhen Çökme

Breast : Göğüs

Breastfeeding : Emzirerek Besleme

Breath : Nefes Almak

Breathlessness : Soluk Alamama, Soluksuzluk

Bronchitis : Bronşit

Calcification : Kireçlenme

Cancer : Kanser

Capillary : Kılcal Damar, Kapiller

Cartilage : Kıkırdak

Cell : Hücre

Cerebellum : Beyincik

Cervical : Boyun İle İlgili

Chest : Göğüs

Childhood : Çocukluk

Circulation : Dolaşım, Devinim

Clean Bill Of Health : Sağlık Belgesi

Clot : Pıhtılaşmak, Pıhtı

Cognitive : İdrakla İlgili, Öğrenmeye Dair, Bilişsel

Committed : Bağlı Olan, İşlenen

Compared With:  İle Karşılaştırıldığında

Component : Uzuv

Comprehend : Anlamak

Conceiving : Gebe Kalma

Conclusive : Sonuçlandırıcı

Confined To Bed : Yatağa Bağlı, Yatağa Mahkum

Congenital : Doğuştan

Congestive : Kan Veya Su Toplamasıyla İlgili

Constrict : Daraltmak, Büzmek

Consumption : Tüketim

Contagious : Bulaşıcı

Contract : Kasılmak

Contraction : Kasılma

Cough : Öksürük

Course Of İllness : Hastalığın Seyri

Crucial : Çok Önemli

Cure, Remedy, Relief : Şifa

Current : Akım, Geçerli, Çağdaş

Cyclic : Periyodik, Dönemsel

Deafness : Sağırlık

Debilitate : Sakat Bırakmak

Defect : Kusur / Hata

Deficiency : Eksiklik

Deficient : Eksik

Deformity : Çarpıklık, Sakatlık

Deglutition : Yutkunma

Dejection : Keyifsizlik

Delivery : Doğum

Demented : Bunamış

Dementia : Bunama

Depression : Depresyon

Deteriorate : Kötüye Gitmek

Deterioration : Kötüye Gidiş

Diagnose : Teşhis Etmek

Die Of : -Den Ölmek

Dietary : Perhizle İlgili, Perhiz Yemeği

Digest : Sindirmek

Dilate : Genişletmek

Dilated : Dilate, Genişlemiş

Disability : Sakatlık

Discharge From : Hastayı Taburcu Etmek

Discoloration : Renk Bozukluğu

Disfigurement : Vücutta Şekil Kaybı(Kozmetik Bozukluk)

Disinfectant : Dezenfektan

Disorder : Bozukluk, Düzensizlik

Dissection : Parçalama

Disseminate : Yayılmak

Distension : Şişkinlik

Distinguish : Ayrımına Varmak

Distress : Sıkıntı

Dizziness : Baş Dönmesi

Donor : Bağışçı

Dormancy:  Uyku Hali

Dose : Doz

Dress : Pansuman Yapmak

Dressing : Pansuman

Drowsiness : Aşırı Uyuklama Hali

Drowsiness : Uykusuzluk

Drug Addiction : Uyuşturucu Bağımlılığı

Drug : İlaç, Uyuşturucu

Duration : Süre

During : Süresince, Boyunca

Dysentery : Dizanteri

Dysfunction : Fonksiyon Bozukluğu

Dyslexic : Okuma Zorluğu Çeken

Eak Pulse : Zayıf Nabız

Eaken : Zayıflatmak

Eakness : Zayıflık, Güçsüzlük

Earplug : Kulak Tıkacı

Eczema : Egzama

Edema : Ödem

Effect : Etki

Emergency:  Acil Durum

Emit : Yaymak

Empty : Boşaltmak

Endemic : Salgın Hastalık

Endurance : Tahammül, Dayanma, Dayanıklılık

Enlarge : Büyütmek

Epidemic : Salgın

Establish : Tanı Koymak

Etiologic : Hastalık Nedenleriyle İlgili

Evanescent : Kısa Ömürlü

Every-Other-Day : Gün Aşırı

Examine : İncelemek, Muayene

Excrete : Vücuttan Atmak, Boşaltmak

Excretion : Boşaltım

Exemption : Bağışıklık, Muafiyet, İmmunity

Exhale : Nefes Vermek

Expectorate : Balgam Çıkartmak, Kan Tükürmek

Expiration : Soluk, Nefes Verme

Exposure : Maruz Kalma

Extraction : Çıkarma, Sökme, Soy

Eyeball : Göz Küresi

F-P

Faint : Bayılmak

Fasting : Aç Olma

Fat Gain : Yağ Birikimi

Fat : Yağ, Şişman, Yağlı

Fatal : Ölümcül

Fateful : Ölümcül, Feci

Fatigue : Yorgunluk

Feature : Nitelik, Özellik

Febrile : Ateşli

Fertilize : Döllenmek

Fetal : Fetüse İlişkin

Flow : Akım, Akış

Fluidliquid : Sıvı

Flushing : Kızarma

Fracture : Kırık

Function : İşlev

Gallstone : Safrataşı

Gender : Cinsiyet

Genetic Mutation : Genetik Değişim

Genetically Modified : Genetiğiyle Oynanmış

German Measles : Kızamıkçık

Germicide : Mikrop Öldürücü

Gestation : Gebelik

Get Over : Hastalığı Yenmek

Giant : Dev

Glandular : Salgı Bezlerine Ait

Glottis : Nefes Borusunun Ağzı

Grief : Keder, Hüzün, Gam

Groin : Kasık

Groove : Kanal

Groove : Oluk, Kanal

Growth : Büyüme, Gelişme

Gut : Bağırsak

Haemorrhage : Kanama, Hemoraj

Half-Life : Yarı Ömür

Hallucination : Halüsinasyon

Hay Fever : Saman Nezlesi

Hazardous : Tehlikeli

Head : Baş

Heal : İyileşmek

Heal Wounds : Yaraları İyileşmek

Health Promotion : Sağlık Geliştirme

Healthcare Schemes : Sağlık Programları

Heart Failure : Kalp Yetmezliği

Heart : Kalp

Heartache : Kalp Krizi

Helpless : Çaresiz

Hematogenous : Kan Yoluyla

Hereditary : Kalıtsal, İrsi

Heredity : Kalıtım, Soya Çekim

Hiccup : Hıçkırmak

Hind : Arka, Art

Hindbrain : Beynin Arka Kısımları

Hospitalize : Hastaneye Yatırmak

Hourly : Saat Başı

Hypotension : Düşük Tansiyon

Hypothermia : Vücut Isısında Düşme

Hypoxia : Hipoksi

İncubator : Kuvöz

İnflammation : İltihap

İnhale : Nefes Almak

İnhaler : Soluğu Ciğerlere(Narkoz Vb.)Verme Aygıtı,

İn-Patient : Hastanede Yatan Hasta

İnsidious : Sinsi, Gizli

İntracranial : Kafatası İçinde Bulunan

İrritability : Sinirlilik, Asabilik

İsolated : İzole, Yalnız

İtch : Kaşımak

Jaundice : Sarılık

Judgement : Muhakeme

Kidney : Böbrek

Knee : Diz

Lean Tissue : Kas, Doku

Leukemogenic : Kan Kanserinin Nedeni Olarak Gösterilen Faktörlerle İlgili

Life Span : Ömür, Life Time

Lifelong : Ömür Boyu Süren

Limb : Kol Veya Bacaklardan Her Biri

Liver : Karaciğer

Lyme Disease : Kenenin Taşıdığı Bir Bakteri Yoluyla Bulaşan Bir Enfeksiyon

Malady : Hastalık

Malaise : Kırgınlık

Malfunction : Bozuk İşleme

Malnutrition : Kötü Beslenme, Beslenme Bozukluğu

Manifestation : Belirti, Ortaya Çıkış

Manufacture : Üretmek

Marrow : Kemik İliği

Mass Vaccination : Kitlesel Aşılama, Aşılama Kampanyası

Measles : Kızamık

Memory : Hafıza

Meningitis : Menenjit

Metastasize : Tüm Vücuda Yayılmak

Midwife : Ebe

Migratory : Gezici

Modify : Değiştirmek

Morbid : Sağlıksız

Moreover : Üstelik

Mortal : Ölümcül

Mortality : Ölümlülük, Ölüm Oranı

Mucous Coat : Bazı Uzuvların İç Yüzünü Kaplayan Salgılı

Mumps : Kabakulak

Muscle : Kas

Muscle Power :Kas Gücü

Mutant : Mutasyona Uğramış Organizma

Myalgia : Kas Ağrısı

Myalgia : Miyalji, Kas Ağrısı

Narrowing : Darlık, Daralma

Nausea : Bulantı

Neck : Boyun

Neonatal : Doğumdan Sonraki 4 Haftayla İlgili

Neoplasia : Yeni Ve Anormal Hücre Çoğalması

Neurodegenerative : Sinir Dokusunun Zamanla Yok Olmasıyla İlgili

Neuron : Nöron, Sinir Hücresi

Neuropathy : Sinir Hastalığı

Newborn : Yeni Doğan

Node : Düğüm, Nod

Nonlethal : Öldürücü Olmayan

Nutrient Composition : Besin Bileşimi

Nutrition : Beslenme

Nutritious Nourishing, Wholesome : Besleyici

Obesity : Şişmanlık

Obsessive : Saplantılı

Obstruct : Tıkamak

Occasional : Ara Sıra Olan

One in a million : Milyonda Bir

Operating Theatre : Ameliyathane

Operation : Ameliyat

Outbreak : Epidemic, Ortaya Çıkma, Salgın

Outpatient : Ayakta Tedavi Edilen Hasta

Ovary : Yumurtalık

Overdose : Aşırı Doz

Ovulation : Yumurtlama

Oxious : Zararlı, Öldürücü

Oxygen : Oksijen

Pain : Ağrı

Painkiller : Ağrı Kesici

Painless : Ağrısız

Pair : Çift

Partial : Kısmi

Partial Parsiyel, Kısmi

Particular : Has, Özgü, Özel

Parturient : Doğum Yapan

Pass Along : İnsandan İnsana Aktarmak

Passage : Geçiş, Geçme

Paternal : Baba Tarafından

Pathogen : Patojen

Pattern : Model, Örnek, Biçim

Penetrate : Nüfuz Etmek

Permeability : Geçirgenlik

Persistant : İnatçı, Devamlı

Personalized Medicine : Kişiselleşmiş Tıp

Phase : Safha, Dönem

Plaque : Plaka, Diş Taşı

P-T

Polio : Çocuk Felci

Posterity : Gelecek Kuşaklar, Next Generation

Post-Traumatic : Travma Sonrası

Posture : Bedenin Duruş Şekli

Pregnant : Hamile

Preparation : Hazırlama, Düzenleme

Prescribe : Reçete Yazmak

Preservative : Koruyucu

Preserve Maintain, Conserve, Secure : Korumak

Pressure : Basınç

Primitive : İlkel

Prognosis : Prognoz (Bir Hastalığın Süresi Ve Gelişimi Hakkında Tahmin)

Progressive : İlerleyici

Propagate : Üretmek, Çoğaltmak

Propensity : Eğilim

Puberty : Ergenlik

Pull Through : Hastalıktan Kurtulmak

Pulmonary : Akciğere Ait

Pulse : Nabız

Pump : Pompalamak

Rabies : Kuduz

Rash : Döküntü

Rate Oran : Hız, Gidiş

React : Tepki Vermek

Reaction : Reaksiyon, Yanıt

Recurrent : Tekrarlayan

Reinforcing : Destekleyici, Takviye Edici

Relapse : Sağlığı Kötülemek, Depreşmek

Related To : -İle İlgili

Relation : Yakınlık, İlgi

Relief : Rahatlama

Relieve : Rahatlatmak, Hafifletmek

Remadiable : Düzeltilebilir

Remarkable : Dikkate Değer

Remedy : Çare, Cure

Remodeling : Yeniden Şekillendirme

Reproductive : Üreyen

Reserve : Stok, Rezerv

Resist, Withstand, Confront : Direnmek

Resistance : Direnç

Resorption : Yeniden Emilme

Respiration : Soluma

Respiratory System : Solunum Sistemi

Respond To :Tepki Vermek

Result İn : -İle Sonuçlanmak

Resurrect Revive : Yeniden Diriltmek, Canlandırmak

Resuscitation Revival : Yaşama Döndürme

Reversible : Geri Dönüşlü

Rheumatism : Romatizma

Sample : Numune, Örnek

Sanitary : Sıhhi, Sağlıkla İlgili

Satisfactory : Tatminkar

Scar : Yara İzi

Sceptic : Şüpheci Kimse

Schemic Stroke : İskemiye (Yetersiz Kan Akımı)Bağlı Felç

Schizophrenia : Şizofreni

Scratch : Kaşımak

Sedative Sakinleştirici

Seizure Nöbet, Havale

Septic Sore Throat Septik Farenjit

Shortness Of Breath : Nefes Darlığı

Sick : Hasta

Side Effect : Yan Etki

Skeleton : İskelet

Skull : Kafatası

Smooth : Düz, Pürüzsüz

Snore : Horlamak

Somewhat : Nasılsa, Nasıl Oluyorsa

Specialisation : Uzmanlaşma

Speech Defect : Konuşma Bozukluğu

Spinal Cord : Omurilik

Spirometer : Nefes Ölçer

Spontaneity : Kendiliğinden Oluş

Spread : Yayılmak

Spring From Originate, Emerge : -Den Kaynaklanmak

Stage : Aşama

Stem Cell : Kök Hücre

Stenosis : Stenoz, Darlık

Stimulant : Uyarıcı Madde

Stomach Upset : Mide Bozukluğu

Strain : Germek, Gerilim

Strong : Kuvvetli

Subject : Denek, Kobay

Suffer From : -Den Muzdarip Olmak

Superflous : Gereksiz

Supportive : Destekleyici

Survivor : Sağ Kalmak

Susceptibility To :  Dirençsizlik

Swelling : Şişme, Şiş

Swollen Joint : Şişmiş Eklem

Tachycardia : Kalp Çarpıntısı

Take İn Excess : Aşırı Miktarda Almak

Take Steps : Önlem Almak

Target : Hedef

Tear : Gözyaşı

Teenager : 13-19 Yaşları Arasında Olan

Temperature : Sıcaklık, Hararet

Temporarily : Geçici Olarak

Tendency : Eğilim

T-Z

Thereby : Böylelikle

Therefore : Bu Yüzden

Thirst : Susama

Though : Rağmen

Threadworm : Kıl Kurdu

Through : Tam, Baştan Aşağı

Throughout : Baştan Başa

Thus : Böylece

Tight : Sıkı, Dar

Tissue : Doku

To Alter : Değiştirmek, Başka Şekle Sokmak, Bozmak

To Augment : Arttırmak, Çoğaltmak

To Be Composed Of : -Den Oluşmak, -Den Müteşekkil Olmak

To Cause : Sebep Olmak, Neden Olmak

To Eliminate : Çıkarmak, Ortadan Kaldırmak, Bertaraf

To Extract : Çıkarmak, Özetlemek, Özünü Çıkarmak

To Fail : Becerememek

To Herniate : Fıtıklaşmak

To İmpair : Bozmak, Zarar Vermek

To İmplant : Aşılamak

To İnactivate : Etkisiz Hale Getirmek, Etkisiz Kılmak

To İnfect : Bulaştırmak

To İnstitute : Tesis Etmek, Kurmak

To İntubate : Entübe Etmek

To İtch : Kaşımak, Kaşınmak

To Obligate : Mecbur Bırakmak

To Pause : Durdurmak, Ara Vermek

To Predispose : Yatkın Kılmak

To Prevent : Önlemek

To Pump : Pompa

To Reduce : Azaltmak, Hafifletmek

To Relate : Yakınlığı Olmak

To Report :Rapor Etmek

To Respirate : Solumak, Soluk Alıp Vermek

To Result From : -Den Dolayı Olmak

To Revolve : Etrafında Dönmek

To Rule Out : Ortadan Kaldırmak

To Shrink : Büzüşmek

To Stress : Vurgulamak

To Stretch : Germek, Gerginleştirmek

To Suck : Emmek

To Survive : Canlılığını Sürdürmek, Yaşamak

To Sweat : Terlemek

To Take Place : Gerçekleşmek

To Tend : Eğilimi Olmak

To Terminate : Sonlanmak, Bitirmek

To Transmit : Taşımak

To Treat : Tedavi Etmek

To Wash Out : Su İle Temizlemek

To Worsen : Daha Da Kötüleşmek

Tongue : Dil

Tooth : Diş

Toward : -E Doğru

Transient : Geçici

Transmission : Nakil, Taşıma

Treatment : Tedavi

Treatment : Tedavi Etmek

Unavoidable İnevitable, İnescapable : Kaçınılmaz

Unconscious : Bilinçaltı

Unconsciousness : Bilinçsizlik, Baygınlık

Undergo : Ameliyat Geçirmek

Underlying : Altta Yatan

Underlying : Altında Yatan Temelindeki

Undernutrition : Yetersiz Beslenme

Unexplored : Keşfedilmemiş

Unlikely : Çok Az Bir Olasılıkla

Unprescribed : Reçetesiz

Unreliable : Güvenilmez, Sağlıksız

Upsetting Annoying : Üzücü, Sinir Bozucu

Urine : İdrar

Vaccinate : Aşılamak

Vaccine : Aşı

Variable : Değişken

Varied : Çeşitlilik Gösteren, Çeşitli

Varix : Varis

Vasoconstriction : Kan Damarlarındaki Daralma

Vein : Toplar Damar

Vent : Delik, Yarık

Vertebrate Omurgalı

Vessel : Damar

Via : Vasıtasıyla, Yoluyla

Violent : Şiddetli

Vitality Liveliness, Vigourcanlılık : Hareketlilik

Vitally İmportant : Hayati Öneme Sahip

Voluntarily : İstemli

Vomit : Kusmak

Vulnerable : Savunmasız

Wakefulness : Uyanıklık Hali

Swallow : Yutmak

Way Of Life : Yaşam Biçimi

Well-Nourished : İyi Beslenmiş

Well-Rested : İyi Dinlenmiş

Wet : Altını Islatmak, İşemek

Withdrawn : Çekingen, İçine Kapanık

Worldwide : Evrensel, Dünya Çapında

Hypersensitive : Aşırı Duyarlı

Hypertension : Yüksek Tansiyon

Zone : Bölge

İngilizce tıbbi terimler farkındalığına sahip olmak, aslında araştırma yaparkende yolumuzu açıyor, türkçe karşılıklarıyla literatürde sınırlı ve benzer kaynaklar bulabiliyorken, ingilizce tıbbi terimler ile araştırma yaptığımızda tüm dünyadaki literatüre ulaşabiliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık sektöründeki gelişmeler hakkında sizi bilgilendirelim

Tebrikler

Lütfen tekrar deneyin

Sağlık Yönetimi Merkezi will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.