İletişim

Workinton Esentepe (Astoria), Esentepe, Büyükdere Cad. No: 127, Astoria AVM -2. Kat, Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul

HBBS, hasta başvuru bildirim sistemi olarak tanımlanmıştır. Henüz çok fazla bilinmeyen HBBS nedir sorusuna çok kısaca hastaların memnuniyetlerini ya da memnuniyetsizliklerini online olarak iletebilecekleri bir sistem cevabı verilebilir. Ancak HBBS nedir ’den bahsetmeden önce kısaca hastane içerisindeki bazı işleyiş sistemlerinden bahsedebiliriz. 

Örneğin bir devlet ya da özel sağlık kuruluşundan randevunuzu alıp muayene olmak için gittiniz. Eğer sizi bu süreç içinde sağlık kuruluşundan ayrılıncaya kadar memnun eden ya da işleyiş düzenine uygunsuz bir durum/tavır ile karşılaştıysanız hasta hakları departmanına başvuru sağlayabilirsiniz.

Ama her zaman hastalar hastane içinde bu departmana gitmek için vakit bulamamış ya da birçok sebepten hasta hakları departmanı ile görüşme sağlayamamış olabilir. İşte tam bu durumda HBBS işinize yarayacaktır. Çok basit kullanıcı dostu bir sistem olan HBBS ile istek, tavsiye, öneri, şikayet ve memnuniyetinizi ilgili mercilere iletebilirsiniz. Gitmiş olduğunuz sağlık kuruluşunun ilçe sağlık birimine doğrudan ulaşan bu ileti işlerinizi kolaylaştırmaya yarayacaktır. Sadece ilçe sağlık birimi hasta hakları kuruluna değil aynı zamanda hizmet almış olduğunuz sağlık kuruluşunun hasta hakları birim sorumlusuna da eş zamanlı olarak bu bildirim ulaşmaktadır. En fazla 15 gün içerisinde hasta hakları sorumlusu ilçe sağlık müdürlüğüne sizin de erişim sağlayabileceğiniz şekilde cevabını iletmiş olur. 

Hasta ve sağlık kuruluşunun bir araya getirilmesini sağlayan bu sistemde (bir memnuniyetsizlik olduğunu varsayalım) eğer her iki tarafta ortak bir noktaya ulaşamaz ve memnuniyetsizlik devam ederse ‘kurula başvur’ seçeneğine tıklayarak ilçe sağlık müdürlüğündeki hasta hakları kuruluna yönlendirme yapabilir. Bu başvuruyu sağlık kuruluşundaki hasta hakları görevlisi de hasta da yabililir. İlçe sağlık müdürlüğü kurula başvurduktan sonra kurul belli bir süre içerisinde toplanma kararı alır ve sağlık kuruluşundaki hasta hakları görevlisinin de dahil olduğu geniş bir kurul toplantısı yapılır. 

Objektifliğin oldukça önemli olduğu bu kurulda konu ne olursa olsun herhangi bir vatandaş dahil edilir, fikirleri alınır ve kararların alınmasının objektifliği olabildiğince yüksek seviyelere çıkartılır. Memnuniyetsizlik konusunun ne olduğuyla ilintili olarak kurula katılan üyeler değişebilir. Ancak mutlaka sonuçlanan ve sonucunda hastaya ve sağlık kuruluşuna mutlaka dönüş yapılan bir sistemdir. HBBS nedir tanımı geliştirmekte mümkündür. Sisteme hasta hakları ile ilgili her durumda başvuru yapılabilir ancak ilçe sağlık müdürlüğünün yetki alanının dışında bir konu olduğunda başvuruların ilgili yerlere iletilmesi için sistem hastalara doğru yolu göstermektedir.

Yazımın başında belirttiğim üzere çok fazla bilinmeyen bu sistem aslında sorunların çözümü için uzun ve masraflı yollardansa sizi yormadan sonuca ulaştıracak bi sistemdir. Yazımı bitirmeden sağlık bakanlığının sitesinden de ulaşabileceğiniz gibi gereksiz başvuruları önlemek hasta hakları ve hasta sorumluluklarından kısaca bahsetmek isterim.

hbbs nedir

HBBS Nedir ve Hasta Hakları Sorumlulukları Nelerdir?

Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

Sorumluluklarınız

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1) Genel Sorumluluklar

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2) Sosyal Güvenlik Durumu

 • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 • Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4) Hastane Kurallarına Uyma

 • Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
 • Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 • Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 • Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5) Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Haklarınız

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.

İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik :

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HBBS Giriş Ekranı


contributor

Hasta İletişimi Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir