İletişim

Workinton Esentepe (Astoria), Esentepe, Büyükdere Cad. No: 127, Astoria AVM -2. Kat, Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul

Bilgi Asimetrisi Nedir ?

Bilgi asimetrisi sağlık sektöründe hizmeti alanlar ile hizmeti sunanlar arasındaki bilgi farklılığını anlatmak için kullanılan çok önemli bir kavramdır.

Sağlık hizmetlerini diğer ürün ve hizmetlerden ayıran birçok farklı özellik vardır. Ancak, tüketiciyi en çok ilgilendiren farklılık, bilgi asimetrisi kavramıdır. Makarna alırken, paketin arkasını çevirir ve her detayı öğreniriz. Kişisel olarak sahip olabileceğimiz en teknolojik ürün arabalar hakkında kısa bir araştırmayla dünya kadar bilgi edinebiliriz, yeterli pratikle kendi arabamızı kendimiz dahi tamir edebiliriz. Ancak insan vücudu adeta kapalı bir kutudur ve kendisi müdahale etme hakkına pek de sahip değildir. Tüketicilerin, satın aldıkları ürün hakkında en az detaya sahip oldukları ürün de şüphesiz sağlık hizmetleridir.

Gizli Tehlike: Sağlık Sektöründe Bilgi Asimetrisi

Sağlık sektöründe hizmeti satın alanlar yani hastalar ile hizmeti sunanlar yani sağlık profesyonelleri, sağlık kuruluşları, doktorlar, hemşireler, eczacılar arasında bu hizmetin alışverişi konusunda ciddi bir bilgi farklılığı vardır. Bu nedenle de diğer sektörlerden farklı olarak arz talep ilişkisi; klasik piyasa ekonomisi kurallarına göre işlemez. Çünkü genellikle talebi arz eden yani hizmet ihtiyacını, hizmet isteğini, hizmet talebini aslında hizmeti sunan kişiler belirler. Buna da sunucu tarafından oluşturulan talep ya da sunucu tarafından kışkırtılan talep denir.

Eğer profesyoneller, ahlaki yönden iyi yetişmemiş, etik kurallara uymuyor ise ya da etik kurallara uyduğu halde bilgisizlik söz konusu ise bu bilgi asimetrisi nedeniyle hizmeti alan suistimal edilmesi, bu bilgisizliklerin kötüye kullanılması mümkündür.

Örnek 1

Göğüs ağrısı çeken biri hastaneye başvurabilir. Onu muayene eden doktorun bu ağrının kalple ilgili bir ağrı olabileceğini söylemesi halinde bilgi asimetrisi nedeniyle başvuran kişinin bunu kabul etmekten başka çaresi yoktur. Bu ağrı gelip geçici bir kas ağrısı bile olsa kalp ağrısı olarak profesyonel tarafından dile getirilmiş ise hasta tarafından da o şekilde kabul edilecektir. Hasta, hekimin öngördüğü bütün işlemlere katlanmaya hazır duruma gelecektir.

Örnek 2

Örnek 2: Hasta, özellikle cerrahi bir müdahale söz konusu ise yaşayacağı süreci ilk defa deneyimleyecek olması sebebiyle, hekimin söylediklerine bağlı durumdadır. Örneğin, sağ yan ağrısı ile üroloji bölümüne başvurmuş olan bir hastaya, uzman hekim böbreğinde taş olduğunu ve işlem yapılmasının gerektiğini söylerse, hastanın bu yolu izlemekten başka bir çaresi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, tedavi süresince yaşayacağı her türlü durumunun normal olup olmadığına da karar verecek olan kişi yine kendisi değil, hekimdir.

Bilgi asimetrisi, dikkatli olunmadığı takdirde hizmetin tüm tarafları için (hasta, hastane, hekim vd.) ciddi sonuçlara ve sorunlara neden olabilen bir konudur.

Faydalı Bilgiler;

Sağlık Nedir?


administrator

Sağlık Yönetimi Merkezi Ekibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir